Elige otro año:       


2017
POS HEYA PTSHatsu Haru Natsu Nagoya Aki Kyushu
PosPts PosPts PosPts PosPts PosPts PosPts
1Okinawa 197 9252331026928927331
2Tokeraki 189 628629279532333925
3Wamahada 181 13317181719730828925
4Braunschweig 166 12221223122422151352212
5Tachida 160 1321142153123518181816
6Yuukichuugi 156 331287112533412242311
7Rubensan 155 277161963011261620133
8Charlisaksu 153 2113827135102721151321
9Seninashkoi 144 23272820162710729
9Twens 144 331152014222512531727
11Virginia Beach 142 201422132214829234304
12Arawa 134 17179261323361432313
13Achi 129 1618296261023141026529
14Hangari 120 23111025191718191323322
15DeRosa 118 102419169272611324232
16Lauta 117 2212201531524131521430
17Germany 111 43116203521125268
18Vufishima 109 529132230612253151717
18Peruto 109 82631433353223131618
20Sanagawa 108 1123278729136306
20Noumi 108 259134351334630
22Budagata 107 268332152121151816
23Perico 101 727323234307342826
24Profoshigawa 97 2771124297132425112113
25Kaizeki 94 430231221152971123
25Kuramae 94 1816269288201719172410
27Azukiki 87 14205303241621333286
28Misawa 84 43220161420
29Ehren 69 304241117191918288331
29Leverkusen 69 151933223133432792014
29Toujouno 69 142324121222
32Fujiso 68 32218173332116
33Popula 65 24121422259
34Berlin 54 29530534214231519
34Roganiku 54 3162610628
36Bembel 46 3132510433
37Rogoro 45 241020152511325342
38Masuduran 43 1719295
39Goshin-do 36 828298
40Chiadohyo 20 1720
41Nishikii 15 1915
42Syncerius 10 2710
43Jmora 8 268
44Itshimimishaki 1 341
CAMPEONES
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae