Ciber Heyas

Select another year:       


2017
POS HEYA PTSHatsu Haru Natsu
PosPts PosPts PosPts
1Seninashkoi 60 232728
2Okinawa 58 925233
3Tokeraki 57 628629
4Wamahada 51 1331718
4Vufishima 51 5291322
6Azukiki 50 1420530
7Braunschweig 45 12221223
8Noumi 43 259134
8Arawa 43 1717926
10Kaizeki 42 4302312
10Tachida 42 13211421
12Budagata 40 268332
12Charlisaksu 40 2113827
12DeRosa 40 10241916
15Yuukichuugi 38 331287
16Hangari 36 23111025
17Sanagawa 31 1123278
17Profoshigawa 31 2771124
17Germany 31 431
20Peruto 30 826314
20Perico 30 727323
22Lauta 27 22122015
22Virginia Beach 27 20142213
24Rubensan 26 2771619
25Kuramae 25 1816269
25Rogoro 25 24102015
27Achi 24 1618296
28Twens 21 3311520
28Leverkusen 21 1519332
30Fujiso 19 3221817
31Nishikii 15 1915
31Ehren 15 3042411
33Bembel 13 3132510
34Berlin 10 295305
35Itshimimishaki 1 341
CHAMPIONS
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae
   

Ciber Basho  

CIBER NATSU BASHO 2017 - Day 12

OVERALL
M1eDanichido225
Ms4wHangatsukasa204
J13wDanishiki188
Ms23wSempai_inf2182
J12wArawashoryu177

Makuuchi
M1eDanichido12-3225
M11wIssoku11-4169
M9wGaijingal10-5154
M15wFujisan10-5149
K1eCharliki10-5138

Juryo
J13wDanishiki11-4188
J12wArawashoryu11-4177
J1wAkinoainada10-5130
J2ePochenohana10-5123
J14wLateary9-6105

Makushita
Ms4wHangatsukasa6-1204
Ms23wSempai_inf26-1182
Ms24wAck25-2170
Ms11wYudantaiteki25-2128
Ms12wKonisuumi5-2106

Heyas
Perico287
Misawa275
Charlisaksu269
Goshin-do254
Sanagawa228

Full Standings

   

Ciber Yusho & Sansho  

Ciber Haru 2017
OVERALL:J13eTohodido
Makuuchi:M16eChishafuwaku2
Juryo:J13eTohodido
Makushita:Ms19wSakaisakae
Shukunsho:J5wCharlikoryu
Kantosho:J2eIsbaldgladse
Ginosho:Ms9wLejima