Ciber Heyas

Select another year:       


2017
POS HEYA PTSHatsu Haru Natsu
PosPts PosPts PosPts
1Seninashkoi 60 232728
2Okinawa 58 925233
3Tokeraki 57 628629
4Vufishima 51 5291322
4Wamahada 51 1331718
6Azukiki 50 1420530
7Braunschweig 45 12221223
8Arawa 43 1717926
8Noumi 43 259134
10Tachida 42 13211421
10Kaizeki 42 4302312
12Charlisaksu 40 2113827
12DeRosa 40 10241916
12Budagata 40 268332
15Yuukichuugi 38 331287
16Hangari 36 23111025
17Profoshigawa 31 2771124
17Germany 31 431
17Sanagawa 31 1123278
20Perico 30 727323
20Peruto 30 826314
22Virginia Beach 27 20142213
22Lauta 27 22122015
24Rubensan 26 2771619
25Rogoro 25 24102015
25Kuramae 25 1816269
27Achi 24 1618296
28Twens 21 3311520
28Leverkusen 21 1519332
30Fujiso 19 3221817
31Ehren 15 3042411
31Nishikii 15 1915
33Bembel 13 3132510
34Berlin 10 295305
35Itshimimishaki 1 341
CHAMPIONS
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae
   

Ciber Basho  

CIBER HARU BASHO 2017 - Day 15

OVERALL
J13eTohodido223
M16eChishafuwaku2214
Ms19wSakaisakae210
Ms8wBudagiga205
J8ePatodegoma184

Makuuchi
M16eChishafuwaku212-3214
M1wRyukyuzen11-4182
M14wFlohrusato10-5146
M4eChristumi10-5145
M12wKotoine10-5129

Juryo
J13eTohodido12-3223
J8ePatodegoma11-4184
J3wAsanoumi10-5144
J5wCharlikoryu10-5129
J10wTendo10-5121

Makushita
Ms19wSakaisakae6-1210
Ms8wBudagiga6-1205
Ms9wLejima5-2120
Ms17wArawafuji4-3103
Ms16eProfotaikai 24-397

Heyas
Noumi302
Okinawa263
Budagata254
Germany246
Azukiki244

Full Standings

   

Ciber Yusho & Sansho  

Ciber Haru 2017
OVERALL:J13eTohodido
Makuuchi:M16eChishafuwaku2
Juryo:J13eTohodido
Makushita:Ms19wSakaisakae
Shukunsho:J5wCharlikoryu
Kantosho:J2eIsbaldgladse
Ginosho:Ms9wLejima